Läs mera

SKOGSMARSCH I VÄSTRA NYLAND TORSDAG 14.9.2023

04.09.2023

Gå med en skogsexpert för att lära dig om de olika stadierna av skogens utveckling och skötsel. Du får möjlighet att ställa frågor till en skogsexpert om saker du funderar på, till exempel om granbarkborrar som orsakar skogsskador eller om blandskogsskötsel.

Promenaden genomförs som en grupp och går i relativt lätt terräng. Sträckan är cirka en kilometer. Evenemanget är inte lämpligt för personer med nedsatt rörlighet. Ta med väderanpassad utrustning och mellanmål.

Start kl 17, adressen är Snällbölevägen 90, Raseborg (riktgivande adress). Anmälningar och tilläggsuppgifter: henrik.holmberg@revir.org

 

https://slc.fi/nyheter/2023/den-nationella-skogsmarschen-halls-i-september