Läs mera

Webbinarium: Vattenvård inom skogsbruket och hur inverkan på vattendrag kan minskas

29.02.2024

Skogsbruksåtgärder leder till att näringsämnen och fasta partiklar rinner ut i vattendrag. Detta kan till exempel ses som övergödning och ökad grumlighet i vattnet. Lyckligtvis kan varje skogsägare genom sina egna beslut och åtgärder påverka vattendragens tillstånd, och förbättra det. WWF Finland, Tapio palvelut Oy och Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret ordnar ett webbinarium där vi dyker in i vilka skogsbrukets inverkningar på vattendragen är och varifrån de kommer. Dessutom kommer vi att lära oss om skogsbrukets vattenvårdsåtgärder och det nya Metka-stödet.

Innehåll och tidtabell:

17.00-17.05 Öppnande av webbinarium (Meri Ensiö, WWF Finland)

17.05-17.15 Video: Vattenvården i skogsbruket och hur man minskar negativ inverkan (Tapio Palvelut Oy)

17.15-17.30 Metka-stödsystemet och vård av torvmarksskog (Henrik Holmberg, Södra skogsreviret)

17.30-18.20 Utbildning i vattenvård inom skogsbruket (Henry Schneider, Tapio Palvelut Oy)

18.20-18.30 Frågor och diskussion

 

Mer info och anmälningar:

https://wwf.fi/tapahtumat/webbinarium-vattenvard-inom-skogsbruket-och-hur-inverkan-pa-vattendrag-kan-minskas/